26. 9. 2014.

Obnovljena Nikolajevska crkva u Rumi


Ovih dana završeni su radovi na sanaciji krova i zvonika Nikolajevske crkve u Rumi, kojima je ovom spomeniku kulture od velikog značaja vraćen velik deo punog sjaja. Da bi crkva bila dovedena u puno reprezentativno stanje ostalo je još da se osveže fasade broda, što će najverovatnije biti učinjeno sledeće godine.

Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Rumi izgrađena je 1758. godine u barokno-klasicističkom stilu i svrstava se među najstarije barokne crkve u Vojvodini. Podignuta je na mestu starije drvene crkve, oko koje se nalazilo prvo naselje pod imenom Ruma, iz kojeg je današnja Ruma počela da se razvija u XVI veku.

Stanje pre sanacije, 2013.Crkvena građevina je jednobrodna, sa blagim proširenjem na mestu pevnica, polukružnom apsidom i dvospratnim zvonikom u zapadnom delu. Fasade crkve su obrađene jednostavno, sa slepim arkadama različitih širina, završene profilisanim vencem iznad kojeg se nalaze slepi friz i glavni fasadni venac. Zapadna fasada je obrađena dekorativnije od ostalih, sa četiri pilastra profilisanog kapitela i trougaonim timpanonom na zabatu iznad glavnog fasadnog venca.Zvonik kvadratne osnove izlazi direktno iz broda crkve. Spoj krova i zidova zvonika prilikom poslednje rekonstrukcije krova (1972. godine) izveden je pomalo nezgrapno cementnim malterom. Visina zidanog dela zvonika iznosi oko 23 metra od nivoa tla, nakon čega se zvonik završava dekorativnom limenom kapom visokom oko 9 metara.

Fasade zvonika podeljene su u dve zone: zonu prvog sprata sa tri slepe zidne površine (sa severne, južne i istočne strane) i jednim okulusom sa zapadne strane, i zonu drugog sprata, sa po jednim prozorom sa profilisanim bankom. Obe su ograničene dekorativnim pilastrima i profilisanim vencem, a iznad zone drugog sprata nalazi se sa svake strane zvonika po jedan časovnik sa mehanizmom.
Krov crkve je originalno bio pokriven biber crepom, sa grbinama opšivenim limom. Projektom sanacije krova promenjen je deo krovne konstrukcije i kompletna krovna letva, krov je podaščan i izolovan od uticaja atmosferske vode, a dotrajali crep je zamenjenim novim biber crepom, dimenzija identičnih originalnim pokrivnim elementima.
Projekat sanacije Nikolajevske crkve (na kom sam imao čast da radim) urađen je u skladu sa svim propisima, standardima i normativima iz oblasti rekonstrukcije objekata, naročito imajući u vidu status spomenika kulture od velikog značaja, koji crkva ima od 1991. godine, dok se pod zaštitom lokalnog Zavoda za zaštitu spomenika iz Sremske Mitrovice nalazi od 1967. godine.

Uz staru zgradu parohijskog doma koja je totalno rekonstruisana pre nekoliko godina, inače prijatan ambijent crkvene porte sada deluje još prijatnije, ali je najvažnije od svega da je sprečeno dalje propadanje jednog od najzačajnijih istorijskih objekata u Rumi.
Iako je projekat sanacije Nikolajevske crkve izrađen pre više od godinu dana, u međuvremenu su sanirani i krovovi Vaznesenjske crkve (na čijem projektu sam takođe radio) i crkve Svetog Duha, a sveobuhvatna sanacija Rimokatoličke crkve Uzdizanja Svetog Križa privodi se kraju.

Tako su kratkom vremenskom periodu sve četiri barokne crkve u Rumi dobile novo ruho i ponovo služe na ukras svom gradu.
Нема коментара:

Постави коментар