Nov 12, 2014

Legalizacija objekata: potrebna dokumentacija (procedura 2014)


Tražite informacije o proceduri ozakonjenja objekata 2015/2016: Pogledajte ovde!


Šta je od dokumenata potrebno za legalizaciju? Zašto je potrebno legalizovati objekat? I šta uopšte predstavlja legalizacija?


Produženjem roka za legalizaciju bespravno podignutih objekata ova pitanja ponovo su aktuelna, a budući da je u proteklom periodu podneto oko 800.000 zahteva za legalizaciju (od preko 1.500.000 objekata u Srbiji), od čega je obrađeno samo 3-5%, po svemu sudeći biće aktuelna još neko vreme. Pošto nije redak slučaj da službenici traže dopunu dokumentacije i više puta, može biti korisno saznati šta je od dokumenata neophodno za legalizaciju objekta.Prvo i prvo, šta je legalizacija?
Prema aktuelnom Zakonu o legalizaciji objekata (Službeni glasnik Republike Srbije 95/2013 i 117/2014) predstavlja naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole. Ono što u Zakonu ne stoji, a važno je naglasiti, jeste da se ovo odnosi samo na objekte izgrađene pre 2010. godine. Objekte izvedene 2010. godine i kasnije nije moguće legalizovati u redovnoj proceduri.


Zašto je potrebno izvršiti legalizaciju objekta?
S obzirom na broj obrađenih zahteva, po svoj prilici će rok za legalizaciju objekata biti produžavan i nakon isteka sadašnjeg roka (1. maj 2015. godine). Ipak, do završetka ovog procesa neminovno će doći kad-tad, a tada će svi objekti koji nisu prošli ovu proceduru morati da budu uklonjeni po sili zakona. Do tada, objekti koji nemaju urednu upotrebnu dozvolu ne mogu biti predmet kupoprodaje i prenosa vlasništva.


Šta je od dokumentacije potrebno predati uz zahtev za legalizaciju objekta?
U dokumentaciju koju podnosilac zahteva za legalizaciju objekta predaje nadlženoj službi spadaju sledeća dokumenta:
 • Kopija plana parcele, koju izdaje služba za katastar nepokretnosti, na kojoj je ucrtan položaj predmetnog objekta;
 • Prepis lista nepokretnosti, koji izdaje služba za katastar nepokretnosti, u kojem je upisana kvadratura i namena predmetnog objekta;
 • Geodetski snimak objekta, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i potpisom i pečatom overava licencirani geodetski inženjer;
 • Stručno mišljenje javnog urbanističkog preduzeća o mogućnosti i ograničenjima legalizacije objekta na predmetnoj parceli;
 • Projekat izvedenog objekta u tri primerka sa izvršenom tehničkom kontrolom, koji izrađuje ovlašćena projektna organizacija i potpisom i pečatom overava licencirani projektant. Projekat izvedenog objekta sadrži sledeće delove:
  • Izjavu podnosioca zahteva o načinu izvođenja radova na objektu i upotrebljenim materijalima;
  • Izveštaj projektanta o stepenu završenosti objekta i kvalitetu izvedenih radova;
  • Tehnički opis objekta;
  • Izveštaj projektanta o stanju konstrukcije objekta;
  • Izveštaj projektanta o stanju instalacija u objektu;
  • Procenu vrednosti objekta, koju vrši projektant na osnovu količine i kvaliteta ugrađenih materijala i izvedenih radova.
  • Blok šemu instalacija vodovoda i kanalizacije, ukoliko bruto površina objekta prelazi 300m²;
  • Kontrolni statički proračun, ukoliko u objektu postoje konstruktivni elementi duži od 6 metara.
 • Potvrde nadležnih javnih komunalnih preduzeća o legalnom priključenju na distributivnu mrežu elektrodistribucije, vodovoda, kanalizacije, gasovoda... U nekim opštinama dovoljno je umesto ovih potvrda podneti kopije računa za komunalije na ime podnosica zahteva i na adresu predmetnog objekta;
 • Fotografije predmetnog objekta, kojima se utvrđuje da objekat zaista postoji i da stanje na terenu odgovara stanju predstavljenom u dokumentaciji. Međutim, neke opštine ne insistiraju na tome.

O taksama i naknadama, kao i o cenama izrade i izdavanja pojedinačnih elemenata projektno-tehničke dokumentacije za legalizaciju objekta, biće reči u nastavku.Tražite informacije o proceduri ozakonjenja objekata 2015/2016: Pogledajte ovde!


Dopada Vam se ovaj tekst? Pratite perpetuuM Mobile i preko Facebooka.

2 comments:

 1. Korisno! Hvala za divan pregled, ali nisam sigurna da cu uci u taj proces, jer u ovoj drzavi se nista ne zna :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja već neko vreme savetujem klijente da ne ulaze u legalizaciju bez preke potrebe, jer se proces može i odužiti i koštati više od planiranog. Ukoliko planirate da prodajete objekat, ipak morate izvršiti legalizaciju, u svim drugim slučajevima se možda više isplati sačekati neki povoljniji trenutak.

   Delete